กาพย์

กาพย์ยานี11 ชีวิตคนโสด

02/02/2021

เนิ่นนานผ่านเวลา

อนิจจาเหลือแต่ฉัน

เพื่อนเพื่อนล้วนแต่งกัน

เหลือเพียงฉันไร้คู่เคียง

กามเทพอยู่หนใด

ยิงศรใยไม่โดนฉัน

ต้องทนเหงาทุกคืนวัน

รอเฝ้าฝันเพียงสักคน