โลกกลมกลมที่ผู้คนอยู่อาศัย

ประสบภัยวิกฤตพิษสะสม

เกิดภาวะโลกร้อนแสนระทม

ทุกชีวิตขื่นขมทนชะตา

แต่ใช่ว่าไร้หนทางแก้ไข

คนละไม้คนละมือฝ่าปัญหา

เริ่มจากหยุดตัดไม้ทำลายป่า

เพื่อรักษาพันธุ์ไม้ให้ยั่งยืน

ช่วยกันปลูกต้นไม้คนละนิด

พลิกชีวิตผืนป่าให้คืนฟื้น

แก้ปัญหาภัยแล้งที่กัดกลืน

เพื่อพลิกผืนแผ่นดินให้งดงาม