กาพย์

กาพย์ยานี11 ยุคเทคโนโลยี

21/02/2021

เวลาแปรเปลี่ยนไป

โลกยุคใหม่แสนก้าวหน้า

ชนคิดค้นด้วยปัญญา

ควรศึกษาให้รู้ทัน

หลากหลายสิ่งประดิษฐ์

ผู้ผลิตคิดสร้างสรรค์

เอื้อชีวิตประจำวัน

สะดวกพลันในทันที

หุ่นยนต์แทนแรงงาน

การสื่อสารได้ทุกที่

แหล่งค้นคว้ามากมี

ข้อมูลดีมีที่มา

ทั้งแหล่งความบันเทิง

แนวคิดเชิงการศึกษา

สื่อการสอนที่ก้าวหน้า

พัฒนาตัวผู้เรียน

คริปโตเคอเรนซี่

อีกวิธีใช้แลกเปลี่ยน

เงินดิจิตอลหมุนเวียน

เปรียบเสมือนแทนเงินตรา

ยุคเทคโนโลยี

หลายสิ่งที่ควรศึกษา

เพื่อก้าวทันกาลเวลา

อย่าชักช้าควรใส่ใจ