กลอน

กลอนสี่ หน้าที่นักเรียน

01/03/2021

ตะวันแจ่มจ้า

รับฟ้าวันใหม่

อากาศสดใส

สุขใจเบิกบาน

หมู่สกุณา

ออกหาอาหาร

คนออกจากบ้าน

ทำงานเล่าเรียน

เด็กๆอย่าคร้าน

ฝึกอ่านฝึกเขียน

ด้วยความพากเพียร

เรียนรู้ตำรา

แบ่งเวลาเป็น

ทั้งเล่นศึกษา

เสริมสร้างปัญญา

พัฒนาตน

โตไปไม่พร่อง

ไม่ต้องขัดสน

ความรู้สร้างคน

เกิดผลทางดี

เลือกเดินเส้นทาง

ตามทางวิถี

ดำรงตนดี

เป็นศรีแก่ตน

Only registered users can comment.

Comments are closed.