กลอน

กลอนแปด โควิดคิดถึงบ้าน

08/06/2021

คิดถึงบ้านเนิ่นนานไม่ได้กลับ

ตะวันลับลาไปน่าใจหาย

แต่ละวันผ่านไปอย่างเดียวดาย

น่าเบื่อหน่ายโควิดพิษระทม

คิดถึงหน้าพ่อแม่คนที่รัก

อยากจะพักกลับไปให้สุขสม

ใช้เวลาด้วยกันให้รื่นรมย์

เพื่อให้สมการรอที่แสนนาน