กลอน

กลอนแปด เพื่อน

09/06/2021

ถึงเพื่อนที่แสนดีและน่ารัก

เรารู้จักกันมานานนักหนา

ทั้งเรียนเล่นด้วยกันตลอดมา

เคยพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ถึงวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่

ห่างกันไปแต่ใจไม่เปลี่ยนผัน

ยังคงเป็นเพื่อนรักคนสำคัญ

เป็นเพื่อนแท้ของฉันเหมือนดังเดิม