กลอน

กลอนแปด ยามเช้า

04/02/2021

ตะวันโผล่พ้นหล้า ณ.รุ่งสาง

ฟ้าเลือนลางเริ่มทอแสงสดใส

มีสายหมอกชุ่มชื่นระรื่นใจ

ละอองไอเกาะกลุ่มคลุมยอดคา

สกุณาเริ่มออกหาอาหาร

จรจากบ้านรังน้อยลอยถลา

บินล่องล้อลู่ลมดูเพลินตา

ผ่านเนินผาใต้นภาทินกร

ภุมรินบินว่อนละร่อนลง

บุษบงคงส่งกลิ่นเกสร

ผลิบาน ณ.ลานทุ่งรับแดดอ่อน

งามบวรเคล้าแสงทองพรรณราย