มาฆะ มาฆะบูชา เรารู้กันว่าวันเพ็ญเดือนสาม~ แอดมินมีกลอนมาฝากอีกเช่นเคย เป็นกลอนวันมาฆบูชานั่นเอง ซึ่งจะบอกเล่าความเป็นมาคร่าวๆของวันมาฆบูชาและสิ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันในวันนี้

วันมาฆบูชา

สืบเนื่องมาแต่โบราณ

ครั้งก่อนพุทธกาล

เกิดตำนานเล่าขานกัน

พุทธองค์ทรงโอวาท

ทรงประสาทอรหันต์

ที่ณ.เวฬุวัน

มาพร้อมกันกว่าพันองค์

ชาวพุทธจึงจัดงาน

ถวายทานแก่พระสงฆ์

ระลึกถึงพุทธองค์

สร้างกุศลผลบุญดี

เวียนเทียนเพียรธรรมะ

ตักบาตรพระบังเกิดศรี

ทำบุญคุณความดี

บังเกิดมีแก่ตนเอง