กาพย์ยานี11 เศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางคำสอนของในหลวงร.9 ที่มีชื่อเสียงมากๆอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทุกคนคงเคยเรียนแล้วก็รู้จักกันดีอยู่แล้ว แอดมินจึงมีกลอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาแบ่งปันกัน

เศรษฐกิจพอเพียง

มีชื่อเสียงแก้ปัญหา

อุดมการณ์พัฒนา

ปรัชญาช่วยชาติไทย

สายกลางทางพ่อหลวง

คือสามห่วงสองเงื่อนไข

พอประมาณในการใช้

จัดสรรไว้ให้พอกิน

มีเหตุและมีผล

ส่งเสริมชนคนท้องถิ่น

ภูมิคุ้มกันค้ำชีวิน

ดั่งทรัพย์สินภูมิปัญญา

เงื่อนไขมีหนึ่งคู่

คือความรู้การศึกษา

คุณธรรมนำชีวา

สองคุณค่าน่าภูมิใจ

ประหยัดตัดรายจ่าย

อยู่อย่างง่ายให้พอใช้

ไม่จำเป็นตัดออกไป

ให้เหลือไว้ที่ต้องการ

ปลูกผักสวนครัวได้

นำไปใช้ปรุงอาหาร

เหลือจากใช้ในบ้าน

ขายเป็นงานสร้างกำไร

ทุกวันทำบัญชี

กระจ่างชี้รู้รายได้

แบ่งสันปันส่วนไว้

จัดการให้ได้พอดี

น้อมนบภูวไนย

ศูนย์รวมใจแผ่นดินนี้

แนะนำทางวิธี

สร้างวิถีความยั่งยืน